Hindi sa lahat ng pagkakataon

No comments
Hindi sa lahat ng pagkakataon BAD iNFLUENCE ang TROPA! Sadyang may mga bagay lang na masarap gawin kapag sila ang KASAMA.

No comments :

Post a Comment