Ang buhay ay parang

No comments
Ang buhay ay parang Adidas at Nike lang, "Nothing is impossible" so "Just Do It".

No comments :

Post a Comment